Kunstsamlingen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Velkommen til Københavns Universitet > Kunst og billeder > Kunstsamlingen

Introduktion til kunstsamlingen

Københavns Universitet har eksisteret siden 1479, og har siden løbende erhvervet kunstværker gennem donationer og køb, sidstnævnte ofte i forbindelse med fondsstøtte. Hertil kommer et betydeligt antal kunstværker, der er deponeret på universitetet fra Statens Kunstfond, Ny Carlsberg Fondet m.fl., og som universitetet har ansvar for. Der er på mange måder tale om en dansk kulturarv, idet samlingen primært består af værker udført af danske kunstnere.

Kunstsamlingen består p.t. af godt 2.300 større og mindre værker, der befinder sig på universitetets mange adresser rundt omkring i byen. Her fungerer de som udsmykning af universitetets lokaler og bygninger og er dagligt til stor glæde for universitetets ansatte, studerende og gæster. Det er værd at bemærke, at Københavns Universitets offentlige rum har et dagligt besøgstal der langt overstiger selv hovedstadens mest velbesøgte museer. Og universitetets kunstsamling kan måle sig med langt de fleste danske kunstmuseer og samlinger.

Den ældre del af samlingen er i overvejende grad præget af portrætter af personer tilknyttet universitetet, herunder rektorer, fremragende videnskabsfolk og andre man gerne vil mindes. Men også anden kunst har vundet indpas i samlingen; genremalerier og grafiske arbejder, der specielt knytter sig til universitets videnskabelige samlinger, historiemalerier m.m.

Siden 1960erne, hvor staten aktivt gik ind i kunststøtte, har universitetets anskaffelse af kunst skiftet karakter. Det repræsentative portræt blev erstattet af det repræsentative udtryk for samtidskunsten. Opkøb af samtidskunst til udsmykningsformål blev, i forbindelse med universitetets byggeboom i 1960erne og starten af 70erne, ganske stort. Siden 1983 er mange køb af ny kunst blevet finansieret via den såkaldte 1%-regel, der angiver, at 1% af omkostningerne ved statsligt nybyggeri skal bruges til kunstnerisk udsmykning. Ofte var/er der tale om bestillingsopgaver, hvor kunstneren havde/har mulighed for at forholde sig til stedet og omgivelserne. Hertil kommer at universitetet glædeligvis modtager mange gaver fra fonde og private.