Strategi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Om universitetet > Ledelse og strategi > Strategi

Københavns Universitets strategi

Strategi 2016

Formålet med Københavns Universitets Strategi 2016 er at fastlægge rammen og retningen for universitetets fortsatte udvikling. Det er hensigten, at studerende og medarbejdere skal kunne se sig selv og gennem deres daglige studier, arbejde og engagement hver især med egne initiativer og idéer bidrage til, at strategiens målsætninger bliver opfyldt.

Med udgangspunkt i universitetets videnskabelige fundament og det fortsatte arbejde med at styrke excellent forskning beskriver strategien tre indsatsområder:

  1. Bedre uddannelser 
  2. Styrket samarbejde med omverdenen både nationalt og internationalt
  3. Styrket internt samarbejde og fælles identitet

KU's nuværende strategi trådte i kraft i januar 2012. Strategiperioden er af bestyrelsen blevet forlænget med et år og løber derfor frem til udgangen af 2017.

Strategi 2023

I løbet af 2017 udarbejder universitetet en ny strategi, der forventes vedtaget af universitetsbestyrelsen i december 2017 og træder i kraft 1. januar 2018. Den nye strategi kommer til at gælde for perioden frem til 2023.

Strategisk målplan

På baggrund af Strategi 2016 er udarbejdet en strategisk målplan. Målplanen udgør det samlende interne rapporteringsværktøj på Københavns Universitet, og den indeholder både målene i KU’s udviklingskontrakt og mål udvalgt med henblik på implementering af Strategi 2016.

I forlængelse af beslutningen om at forlænge Strategi 2016 med et år er målplanen opdateret og revideret. Målplanen for 2016-17 indeholder 5 KU-strategimål og 12 mål indgået med Uddannelses- og Forskningsministeriet i Udviklingskontrakt 2015-17.