Udviklingskontrakt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Om universitetet > Ledelse > Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt 2015-2017

Københavns Universitet har indgået en udviklingskontrakt med Ministeriet for Uddannelse og Forskning for perioden 2015 til 2017. Universitetet afrapporterer på udviklingskontrakten over for ministeriet i forbindelse med årsrapporten.

Udviklingskontraktens overordnede mål er: 

  • Bedre kvalitet i uddannelserne
  • Større relevans og øget gennemsigtighed
  • Bedre sammenhæng og samarbejde
  • Styrket internationalisering
  • Øget social mobilitet – flere talenter i spil
  • Styrkelse af talentrekruttering på 'faculty'-niveau
  • Styrkelse af talentudvikling på bachelorniveau
  • Styrkelse af vidensoverførsel til erhvervslivet
  • Øget international synlighed

Målene er konkretiseret i en række målepunkter, som KU vil opfylde i kontraktperioden, for eksempel i forhold til stigning i fast-VIP-ansættelser (Faculty), øget mobilitet i forhold til flere udrejsende på udveksling, tiltrækning af internationale talenter på kandidatuddannelserne, stigning i salgs- og licensaftaler, øget studieintensitet med videre. 

Læs mere i Udviklingskontrakt 2015-2017