Ledelsen på Københavns Universitet - Bestyrelse, rektorat, dekaner og institutledere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Velkommen til Københavns Universitet > Organisation > Ledelse

Ledelse

Ledelsesdiagram

Bestyrelsen er universitetets øverste myndighed. Den har til opgave at varetage universitetets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution, herunder at fastlægge retningslinjer for universitetets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Universitetet ledes af rektor, der er ansat af bestyrelsen. Bestyrelsen har på indstilling fra rektor ansat prorektor for forskning og innovation, prorektor for uddannelse og universitetsdirektøren, der sammen med rektor udgør KU's direktion, som er universitetets øverste daglige ledelse. Prorektorerne og universitetsdirektøren varetager deres opgaver efter delegation fra rektor.

Til rådighed for rektor er en fællesadministration, og på fakulteter og institutter råder dekaner og institutledere over sekretariater.

De faglige hovedområder, fakulteterne, ledes af dekaner, og institutterne af institutledere. Der er tale om et hierarkisk forhold, hvor rektor har den overordnede ledelseskompetence i alle sager.