Administration – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Om universitetet > Organisation > Administration

Administration

Forskning, uddannelse og formidling af viden er universitetets kerneaktiviteter. For at fundamentet og faciliteterne skal være i orden, er der knyttet en række administrative og tekniske funktioner til universitetet på forskellige niveauer og med mange forskellige opgaver.

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen udfører administrative opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber og ekspertise til rådighed for fakulteternes og institutternes administrative arbejde. Derudover varetager fællesadministrationen rådgivnings- og sekretariatsopgaver for rektoratet, bestyrelsen, hovedsamarbejdsudvalget og de rektorale udvalg.

Fakultetsadministrationerne

Fakulteternes administrative enheder (fakultetssekretariater) tager sig af en varieret række opgaver, for eksempel ansættelse af videnskabeligt personale, uddannelsesadministration og kvalitetsudvikling af uddannelser og administration på tværs af institutterne inden for de seks hovedområder. Du finder flere oplysninger om fakultetsadministrationerne via fakulteternes egne hjemmesider.

Institutsekretariaterne

Institutsekretariaterne sørger for den daglige sekretariatsbetjening af institutledelserne, de videnskabelige medarbejdere og studienævnene. Det er her den primære bruger- og medarbejderkontakt ligger, og det er via institutsekretariaterne, at data om universitetets mange aktiviteter indsamles til brug for den overordnede planlægning. Du finder flere oplysninger om institutsekretariaterne via institutternes egne hjemmesider.

Driftsområderne

Universitetets fysiske drift (bygningsvedligeholdelse, betjentfunktioner, rengøring, lokalereservation, AV-udstyr mv.) varetages af fem driftsområder, der dækker alle universitetets bygninger. Driftsområderne er organisatorisk placeret under fakulteterne - dog drives driftsområdet Campus Service City i fællesskab mellem Det Teologiske, Det Juridiske og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.