Fællesadministrationen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Om universitetet > Organisation > Administration > Fællesadministrationen

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen udfører administrative opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber og ekspertise til rådighed for fakulteternes og institutternes administrative arbejde. Derudover varetager fællesadministrationen rådgivnings- og sekretariatsopgaver for rektoratet, bestyrelsen, hovedsamarbejdsudvalget og de rektorale udvalg.

Afdelinger i fællesadministrationen

 • Campus Service (CAS)
  Koordinerende opgaver vedrørende bygge-, anlægs- og bygningsdriftsopgaver på universitetet og med eksterne samarbejdspartnere.

 • Forskning & Innovation (F&I)
  Viden, rådgivning og vejledning om IPR, kommercialisering, EU-programmer, ekstern finansiering og iværksætteri.

 • Fælles HR (HR)
  Udvikling af personale, ledelse og organisation. Personaleadministration. Arbejdsmiljø og krisehjælp. Personalepolitik og medarbejderguide. Udlejning af feriehuse.

 • Kommunikation (KOM)
  Intern og ekstern kommunikation på universitetets fælles niveau, samt støtte til kommunikationsarbejdet på universitetet.

 • Koncern-it (KIT)
  Fælles service-, drifts- og udviklingsopgaver på it- og teleområdet.

 • Koncern-økonomi (ØKO)
  Universitetets administrative kerne for budget, regnskab, løn, indkøb og controlling.

 • Rektorsekretariatet (REKSEK)
  Daglig betjening af rektoratet, det vil sige rektor og prorektor, samt af universitetsdirektøren og bestyrelsen.

 • Uddannelsesservice (US)
  Studievejledning, SU-administration, studiestatistik, diverse studieadministrative udviklingsopgaver samt kompetenceudvikling af tidligere studerende.