Medarbejdere - tal og statistik – Københavns Universitet

Om universitetet > Tal og fakta > Medarbejdere

Medarbejdere

9.763 medarbejdere (årsværk)

Tabellen viser, hvor mange såkaldte årsværk, der er på universitetet. Det vil sige samtlige ansættelsesforhold (undervisere/forskere/administrativt personale) omregnet til fuldtidsstillinger. En del er ansat på deltid og udgør derfor ikke et helt årsværk. Oversigten afspejler derfor ikke antallet af personer beskæftiget på universitetet. Der er således flere medarbejdere, end der er årsværk.

1. VIP 5.166

1. VIP 5.166
1.1 Uddannelse 1.041
1.2 Forskning 3.946
1.3 Vidensformidling 114
1.4 Myndighedsbetjening 46
1.5 Generel ledelse, administration og service 18
1.6 Bygninger 0

2. DVIP 478

2. DVIP 478
2.1 Uddannelse 441
2.2 Forskning 34
2.3 Vidensformidling 2
2.4 Myndighedsbetjening 1
2.5 Generel ledelse, administration og service 0
2.6 Bygninger 0

3. TAP 4.119

3. TAP 4.119
3.1 Uddannelse 1.135
3.2 Forskning 1.381
3.3 Vidensformidling 253
3.4 Myndighedsbetjening 242
3.5 Generel ledelse, administration og service 785
3.6 Bygninger 323

Årsværk i alt 9.763

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt personale (undervisere/forskere)

DVIP = Deltidsbeskæftiget videnskabeligt personale (undervisere)

TAP = Teknisk- og administrativt personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/it-medarbejdere/rengøringspersonale med flere)