Studerende - tal og statistik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Om universitetet > Tal og fakta > Studerende

Studerende

38.615 studerende
21.764 bachelorstuderende
16.818 kandidatstuderende

Studerende 2016

Tabellen herunder viser hvor mange studerende, der er optaget på universitetet, og hvor mange, der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

1. Optagelse

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  7.084
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,2
1.3 Antal optagne på studerende kandidatuddannelse 6.425
1.4 Medianalder for kandidatoptagne 24,5

2. Antal studerende

2.1 Antal indskrevne studerende 38.615
A Heraf indskrevet på bacheloruddannelse  21.764
B Heraf indskrevet på kandidatuddannelse  16.818
C Heraf andet 33

3. Ophørte på 1. års-bachelor

3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 15,0 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 5,2 %

4. STÅ produktion *

4.1 STÅ Produktion 29.038
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  42.930

5. Bachelor/kandidat produktion

5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 5.488
5.1.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 4.670
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 6.052
5.2.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 1.913
5.3 Medianalder for bachelorer 24,3
5.4 Medianalder for kandidater 27,3

6. Åben- og deltidsuddannelser

6.1 Antal årselever  848
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 141

Gennemførelse, frafald og studietider 2016

Tabellen viser hvor mange procent af de studerende, der har gennemført deres uddannelse på normeret tid, og hvor mange, der er frafaldet uddannelsen uden at blive færdige.

1. Bacheloruddannelserne

1.1 Procent gennemførte på normeret tid 36 %
1.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  61 %
1.3 Procent fortsat aktive 8 %
1.4 Procent ophørte  31 %

2. Kandidatuddannelserne

2.1 Procent gennemførte på normeret tid 22 %
2.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år 72 %
2.3 Procent fortsat aktive 16 %
2.4 Procent ophørte  13 %

3. Ubrudte kandidatuddannelser

3.1 Procent gennemførte på normeret tid n/a
3.2 Procent gennemførte på normeret tid + 1 år  n/a
3.3 Procent fortsat aktive n/a
3.4 Procent ophørte n/a

Internationalisering 2016

Tabellen viser hvor mange udenlandske studerende der har læst ved Københavns Universitetet, og hvor mange af universitetets egne studerende der har læst ved et universitet i udlandet.

1. Udgående mobilitet

1.1 Antal udgående studerende 2.515
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.648
B. Heraf antal studerende som udløser administrationstilskud 627

2. Indgående mobilitet

2.1 Antal indgående studerende 1.752
A Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1.719

3 Heltids- og deltidsuddannelser

3.1 Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 3.676
A Heraf antal studerende fra de nordiske lande 988
B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande indenfor EU/EØS 1.696
C Heraf antal studerende fra lande udenfor EU/EØS 992
C.1 Heraf studerende med friplads og/eller stipendium 97
C.2 Heraf studerende, der er selvbetalere 290
C.3 Heraf øvrige 605
3.2 Antal udenlandske studerende på master- eller diplomuddannelser i Danmark 119
A Heraf antal studerende fra nordiske lande 40

B Heraf antal studerende fra ikke-nordiske lande inden for EU/EØS

39
C Heraf antal studerende fra lande uden for EU/EØS 40

Årsopgørelser for på de enkelte uddannelser

Du kan finde mere detaljerede oplysninger i opgørelser for studieaktivitet for de enkelte uddannelser, der dækker optag, bestand, produktion, gennemførelse og karaktergivning.

Se oversigter for de enkelte uddannelser

 

Ordforklaring:

* STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).